DE LEEUWEN EN DE SIERVAAS

De leeuwen aan de voorgevel werden voorzien tijdens de bouw van de Villa Servais in 1847 door de architect Jean-Pierre Cluysenaar. Ze hebben jaren afgezien vlak onder de lekke dakgoot en moeten dringenda gerestaureerd worden. Omdat ze verplaatst moeten worden tijdens de grote werken, is het aangewezen om ze meteen te restaureren en tijdelijk vooraan in de tuin te laten glunderen en brullen.De leeuwen zijn in gegoten beton. De restauratie omvat de reiniging, het behandelen van metaalarmatuur, het injecteren van de scheuren, het opvullen van de lacunes en het verven.

De siervaas vooraan in de tuin is een kopie van de zogenaamde ‘Warwick vaas’, een antieke Romeinse vaas die rond 1771 opgegraven is in de Villa Hadrianus in Tivoli. Ook de vaas is in slechte staat. De restauratie voorziet eveneens in de reconstructie van de verloren tweede arm van de vaas

Restauratie medaillons

Dankzij de verkoop van champagne en cd’s werd 20% van de totale kost van € 14.000 bijeengebracht.

155  gezinnen vanuit Groot Halle (Centrum, Sint-Rochus, Buizingen, Lembeek, Breedhout en Essenbeek) maar ook van Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Pepingen en Gooik hadden hun steun voor de medaillons toegezegd.   Er werden 750 flessen en CD verdeeld.

Op de 210e verjaardag van François Servais, 6 juni 2017, werden de gerestaureerde medaillons van Rossini en Meyerbeer ingehuldigd. Dit in het bijzijn van het stadsbestuur en de 250 aanwezige deelnemers en buren. Tijdens de sfeervolle plechtigheid liet Ann Vanhecke, leerkracht aan de Servaisacademie, op indringende manier de celle nog eens weerklinken op de trappen van de Villa Servais, terwijl Project C danste. Het moet zowat 100 jaar geleden zijn dat er nog cello werd gespeeld in de Villa die ooit een geliefde pleisterplaats was van de Europese muziekwereld in de negentiende eeuw.

Meer info over de restauratie van het medaillon van Rossini en de reconstructie van het medaillon van  Meyerbeer

Het bestaande medaillon van Meyerbeer aan de gevel van de Frankfurt Opera House en het medaillon in Spa van Meyerbeer waren het voorbeeld zijn. Dit aangevuld met foto’s en lithografen van de gevel van Villa Servais.

Er zijn ook 2 bustes en een standbeeld van Meyerbeer die eveneens als model kunnen dienen voor het medaillon.
1. De buste in het “Städtisches Museum” in Berlijn
2. Het standbeeld van Meyerbeer in Spa (Belgium!)
3. De buste van  Meyerbeer in het Palais Garnier (Opéra) in Parijs

Restauratrice Linda Temminck heeft het proces voor de renovatie en de reproductie uitgewerkt.  De restauratie van het medaillon Rossini is gestart half april en prachtig afgewerkt op  6 juni 2017.

De medaillons zijn op de verjaardag van François Servais op 6 juni 2017 ingehuldigd door de deelnemers van de actie en de buren.

Proces van de restauratie :

IPARC is gestart met de restauratie van het gevelornament met het portret van de componist Rossini. De werken worden uitgevoerd door Linda Temmink. Klik op naam voor meer info. Het terracotta ornament werd in het verleden meerdere keren overschilderd waardoor de fijne details van het boetseerwerk verborgen gaan onder het verfpakket. Ook was het verfpakket helemaal gecraqueleerd en voor een deel verdwenen.

Om de fijne details en de schaduwwerking terug in ere te herstellen werd het dikke verfpakket verwijderd.

Maar voordat het verfpakket werd verwijde, deden we eerst een onderzoek naar de kleuren van de verflagen. Om dat te onderzoeken worden vensters gemaakt. We krabben met een scalpel in kleine hokjes, de verf laag per laag af. We doen dit op verschillende plaatsen op het ornament. En maken zo kleine vensters op de verfgeschiedenis van het object. We gebruiken daarbij een speciale bril die het beeld vergroot. De broosheid van de verf maakt het echter moeilijk om laag per laag af te krabben. Vaak komt het hele verfpakket los tijdens het krabben. Daarom hebben we het onderzoek uitgebreid.

We hebben op verschillende plaatsen op het ornament monsters genomen van de verf en deze onder de microscoop bekeken en gefotografeerd. Bij onderzoek onder de microscoop hebben we bijvoorbeeld ontdekt dat het hele ornament een tijd geleden grasgroen was geschilderd! Dat hebben we niet ontdekt in de vensters.
Ook hebben we met een digitale microscoop naar het oppervlak gekeken tijdens het verwijderen van het verfpakket.

Hier zie je een opname met de microscoop van de eerste drie verflagen. De eerste laag is een donkere terracotta kleur, de tweede verflaag is goudverf, met erbovenop restjes van de derde verflaag in het grijs. Na het onderzoek werd er begonnen met de verwijdering van mos en de gecraqueleerde verflagen. En hier deden we een interessante ontdekking: onder de verflagen komen oude, opgevulde breuknaden tevoorschijn. Breuknaden van tijdens de installatie van het ornament aan de gevel. Maar hoe weten we dit? Omdat de allereerste verflagen ook aanwezig zijn op de mortels in de breuknaden. Als de breuken later zouden zijn ontstaan, waren de eerste verflagen hier niet aanwezig

Wat is er dan gebeurd met het ornament?  We weten het niet zeker. Misschien is de terracotta tijdens het bakken uit elkaar gesprongen. Dat kan gebeuren als er tijdens het boetseren luchtbellen ingesloten worden. Of als de terracotta niet helemaal droog was voordat hij werd gebakken. Een ontploffing in de oven kan voor grote schade zorgen. Of hebben ze het ornament laten vallen? Een ongeluk tijdens de installatie..? En was de allereerste verflaag, in terracotta rood, aangebracht om de schade te verbergen?

Het ornament werd in klei geboetseerd om daarna gebakken te worden, het is dus uniek. En na het bakken is het af. Maar als het in de oven kapot springt of als het kapot valt door een ongelukje dan zijn er twee opties: herstellen of opnieuw beginnen. Opnieuw beginnen is voor de kunstenaar natuurlijk een grote financiële domper, tenzij de opdrachtgever coulant is en hem betaalt om het opnieuw te maken.

We vragen ons dan natuurlijk ook af of Servais wist wat er gebeurd was? Als er in de archieven geen briefwisseling bestaat over de ornamenten, waarin er melding wordt gemaakt van een incident, gaan we het helaas nooit weten.  De Servais Vzw heeft evenmin hierover iets gevonden.

De laatste  stappen in het project.

1. Herstellen van de schade aan het ornament met Rossini

Na het vrijleggen wordt de beperkte schade aan het ornament met Rossini hersteld. Dat houdt vooral in: het verlijmen van een afgebroken blaadje, het opvullen van een openstaande voeg en het boetseren van een aantal verloren blaadjes.

2. De reconstructie van het verloren ornament met portret van de componist Meyerbeer.

Om een reconstructie te maken van dit ornament wordt er eerst een mal gemaakt van het ornament met de componist Rossini. In de film ziet u het aanbrengen van de silicone op het medaillon van Meyerbeer .

Deze mal ging dan mee naar het atelier van IPARC waar Linda Temmink het zal afgieten, om dan op het afgietsel een kopie te maken van het portret van Meyerbeer. Het portret zal Linda nu boetseren met behulp van oude foto’s en gravures van Meyerbeer en foto’s van bestaande sculpturen van deze componist. Zoals het portret van Meyerbeer in brons op de foto (Locatie: Spa, België). Het afgietsel wordt uitgevoerd in een kunststof.

3. De installatie en afwerking van de ornamenten

Het afgietsel met het portret van Meyerbeer wordt gemonteerd boven het rechter venster. Beide ornamenten worden afgewerkt met een verflaag. Deze verflaag zal de terracotta beschermen tegen verwering door weer en wind. De uitgifte van de capsule Villa Servais van  december 2016 –  juni 2017 werd mede opgezet voor de viering Hobby Club Halle die 40 jaar geleden werd opgericht en voor de viering van de 210 de verjaardag van de componist en cellis François Servais.  François Servais is geboren op 6 juni 1907. De Hobby Club Halle bestaat dus 40 jaar in 2017 en omvat 180 leden.  Iedere 2e zondag van de maand komen de leden samen en zijn bezoekers welkom.  De laatste jaren is de groep van verzamelaars champagnecapsules sterk gegroeid.   Ze zijn nu met een 25-tal placomusofielen (verzamelaars van metalen plaatjes champagnekurken).

De capsule omvat een impressie van de S van de cellist Servais en het symbool van het klankgat van de Cello.

Op de 210e verjaardag van François Servais, 6 juni 2017, werden de gerestaureerde medaillons van Rossini en Meyerbeer ingehuldigd.  Zie ook pagina MEDAILLONS.  Voor het eerst sinds 100 jaar werd er cello gespeeld en gedanst in Villa Servais.   Dankzij de verkoop van champagne en cd’s werd 20% van de totale kost van € 14.000 bijeengebracht.

Het medaillon van Rossini was in slechte staat en het medaillon van Meyerbeer is 50-tal jaar geleden verdwenen.   De restauratie van het medaillon Rossini en de reproductie van het medaillon Meyerbeer werd uitgevoerd door restauratrice Linda Temminck  en in nauw overleg met Agentschap Onroerend Erfgoed en VZW Servais.  Meer info over Linda Temminck.

Het was eerste symbolische stap van de nieuwe eigenaars die heel het beschermd gebouw van 1847 grondig gaan  renoveren en gaan laten herleven.   De Hallenaren kunnen sinds  6 juni 2017 opnieuw wat genieten van de Villa Servais die werd verkozen tot het mooiste gebouw van Halle in 2013.